- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


JOB IN MALAYSIA
work & employment for livelihood, potential income.


Tuesday, November 25, 2008

JOBS In MALAYSIA -

PUBLIC SERVICE COMMISSION , MALAYSIA
(SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA )

Untuk melawat atau melayari laman web SPA sila klik disini.
To visit the Public Service Commission website.

Anda boleh mendaftar untuk berkidmat dengan SPA Malaysia secara on-line.

Anda juga seterusnya boleh menyemak
  • Status Pendaftaran
  • Maklumat Urusan Pengambilan
  • Jadual Temu Duga
  • Keputusan Temu Duga
  • Jadual Peperiksaan
  • Keputusan Peperiksaan

No comments: